کلیاتی در مورد روان شناسی سالمندی

کلیاتی در مورد روان شناسی سالمندی

کلیاتی در مورد روان شناسی سالمندی

میزان آگاهی و نگرش ما نسبت به یک فرد یا گروهی از افراد در نحوه رفتار ما نسبت آنها نیز تأثیر زیادی دارد.

شناخت ویژگی ها، نقاط مثبت و منفی دوران سالمندی کمک زیادی به ما در مسیر راهنمایی و مشاوره خواهد کرد.

فرمت : پاورپوینت

تعداد : 15 اسلاید